tel: 070-6625527 FOTOGRAF@KARLNILSSON.SE

Fotograf och filmare Karl Nilsson verksam i Kalmar, Öland, Småland och i Sverige.
Jobbar regelbundet för rikstidningar och magasin.
Föreläser om bildjournalistik och är aktiv och närvarande i sociala medier.
Tar enskilda, kortare och längre dokumentära bilduppdrag. Jobbar parallellt med egna projekt.

070-6625527
fotograf@karlnilsson.se
(eller min gamla mail@beta75.se )
Instagram
Twitter: @BETA75