Kontakt

Karl Nilsson
070-6625527
fotograf@karlnilsson.se
@beta75

Fotograf och filmare verksam i Kalmar, Öland, Småland och i Sverige. Jobbar regelbundet för rikstidningar och magasin. Föreläser om bildjournalistik och är aktiv och närvarande i sociala medier. Tar enskilda, kortare och längre dokumentära bilduppdrag. Jobbar parallellt med egna projekt.